Responsible Gaming

Responsible Gaming (ความรับผิดชอบต่อสังคม)

Responsible Gaming การเล่นเกมออนไลน์เป็นสิ่งที่มีความสนุกและน่าตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม เกมออนไลน์ก็อาจมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสุขภาพทางจิตใจของคนที่เล่นได้ หากไม่มีการควบคุมและการเล่นอย่างรับผิดชอบ อาจเกิดปัญหาการเล่นพนัน หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ “ปัญหาการเล่นพนัน” ซึ่งสามารถมีผลกระทบที่รุนแรงต่อชีวิต และการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การเล่นเกมออนไลน์เป็น เรื่องที่มีความสนุกและปลอดภัย มีหลักการและแนวทางที่เรียกว่า “Responsible Gaming” หรือ “การเล่นเกมออนไลน์อย่างรับผิดชอบ” ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการทางธุรกิจของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่มุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้ เพลิดเพลินจากการเล่นเกมอย่างมีความสุขและปลอดภัย ดังนี้คือตัวอย่างของการเล่นเกมออนไลน์อย่างรับผิดชอบ:

 • การตั้งค่าขีดจำกัดการเล่น: เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ให้บริการเกมออนไลน์ บางแห่งมักจะมีการสร้างเครื่องมือและตั้งค่าให้ ผู้เล่นสามารถกำหนดขีดจำกัดเวลาที่เล่นได้ เช่น การตั้งค่าเวลาการเล่น หรือการตั้งขีดจำกัดการฝากเงิน
 • การเสียชีวิตทางสังคม: เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์บางแห่งมักมีการส่งเสริม และสนับสนุนแนวทางที่ดีต่อสังคม และการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ เช่น การเสริมสร้างความสามารถ และการพัฒนาทักษะทางสังคมในเกม การส่งเสริมให้ผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
 • การให้ข้อมูลและคำแนะนำ: เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เป็น ผู้ให้บริการเกมออนไลน์บางแห่งมักจะมีส่วนของข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการ เล่นพนัน การจัดการเงิน และการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก และการเล่นอย่างรับผิดชอบ
 • การเล่นอย่างระมัดระวัง: ผู้เล่นควรมีการตระหนักถึง พฤติกรรมการเล่นของตนเอง และรู้สึกเป็นเจ้าของของการตัดสินใจ ในการเล่น เช่น การกำหนดขีดจำกัดเงินที่สามารถใช้ในการเล่น การควบคุมเวลาการเล่น และการหยุดเล่นเมื่อรู้สึกว่า การเล่นมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
 • การตรวจสอบวงจรการเงิน: ผู้เล่นควรตรวจสอบ และตรามตรวจสอบวงจรการเงินของตนอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเงินที่ใช้ในการเล่น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเงินที่อาจทำให้เสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • การระมัดระวังเครื่องมือการชำระเงิน: ผู้เล่นควรระมัดระวัง และควบคุมการใช้เครื่องมือการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เพื่อไม่ให้เกิดการใช้เงินในเกมอย่างไม่มีความรับผิดชอบ
 • การเล่นเกมอย่างมีสติปัญญา: ผู้เล่นควรรักษาสมดุล และความมีสติปัญญาในการเล่นเกม หากรู้สึกว่าตนเองกำลังมีอารมณ์ที่ไม่เสถียร หรืออยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเล่นพนัน ควรหยุดเล่นและหาวิธีในการสร้างสภาพอารมณ์ที่ดีก่อนที่จะกลับมาเล่นอีกครั้ง
 • การเก็บบันทึกและติดตามเวลาการเล่น: ผู้เล่นควรทำการเก็บบันทึกเวลา ที่ใช้ในการเล่นเกม ซึ่งสามารถช่วยในการติดตามและประเมินว่า เวลาการเล่นเกมมีความเหมาะสมหรือไม่ และช่วยในการกำหนดเวลา การเล่นที่เหมาะสมต่อความจำเป็นของชีวิตประจำวัน
 • การควบคุมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชน: ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรมีการควบคุมและ กำกับการเล่นเกมของเด็กและเยาวชน อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเล่นพนันในวัยหนุ่มสาว
 • การสนับสนุน และความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการ: เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ควรมี การสนับสนุนและเป็นที่ต้อนรับผู้เล่นที่มีการเล่นอย่างรับผิดชอบ โดยให้บริการสื่อสารและช่องทางการติดต่อสำหรับ ผู้เล่นที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคำ แนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ เล่นพนันอย่างรับผิดชอบ
 • การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ผู้เล่นควรทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเกม ซึ่งอาจรวมถึงกฎและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้งานและการเล่นเกม เพื่อป้องกันการละเมิดหรือ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 • การควบคุมความรู้สึก: ผู้เล่นควรรู้จักตนเองและควบคุมความรู้สึก ขณะเล่นเกม หากมีความเครียดหรือความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ควรหยุดเล่นและ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถเล่นเกมในสภาวะที่มีสุขภาพจิตดี
 • การเลือกเกมที่เหมาะสม: ผู้เล่นควรเลือกเล่นเกมที่เหมาะสมกับอายุ สิ่งที่ชอบ และความสามารถของตนเอง ไม่ควรเข้าร่วมกับเกมที่อาจมีความเสี่ยงสูงหรือเกมที่มีความผิดปกติ เช่น เกมการพนันออนไลน์ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียเงิน
 • การใช้เวลาการเล่นอย่างมีความสมดุล: ผู้เล่นควรแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเล่นเกม และกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความสมดุลและไม่เกิดการเสียสมดุล
 • การใช้เวลาการเล่นอย่างมีความสมดุล: ผู้เล่นควรแบ่งเวลาให้ เหมาะสมระหว่างการเล่นเกมและ กิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความสมดุลและไม่เกิดการเสียสมดุลในชีวิตส่วนตัว
 • การเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม: ผู้เล่นควรรับรู้และเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยว กับปัญหาการเล่นพนัน แนวทางการจัดการเงิน และวิธีการรับมือกับความเสี่ยง โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น สื่อสารออนไลน์ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการพนันเป็นประเทศ หรือองค์กรที่สนับสนุนเรื่องนี้

การเล่นเกมออนไลน์อย่างรับผิดชอบ เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เล่น สามารถเพลิดเพลินกับเกมอย่าง มีความสุขและปลอดภัย ในขณะเดียวกันยังส่งเสริม พฤติกรรมเล่นเกมที่ดีและสร้างสรรค์ หากมีปัญหาการเล่นพนันหรือ ต้องการความช่วยเหลือ เป็นสิ่งสำคัญที่ควรติดต่อหา แหล่งช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการสนับสนุนผู้เล่นหรือหน่วยงาน ที่เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือเรื่องการเล่นพนัน